Predsjednica Udruge Dyxy, Meri Butirić, učestvovala je na dvodnevnom seminaru: Menadžment volontera za organizacije civilnog društva u području pružanja socijalnih usluga. Seminar je organizirao 15. i 16. 06. 2015. Volonterski centar Udruge Mi, u prostorijama Centra Zlatno doba. Upoznali smo zakonsku regulativu, naučili štošta o radu volontera u udrugama civilnog društva, izrađivali planove volonterskih programa, međusobno se družili, razmjenjivali iskustva dobre prakse i nadam se da ćemo naučeno moći uspješno primijeniti na rad volontera Udruge Dyxy kojih je iz godine u godinu sve više.