javna-raspravaOdržana je druga u nizu javnih rasprava Ureda za udruge Vlade RH s ciljem uključivanja što većeg broja zainteresiranih dionika u pripremu nove Nacionalne strategije.

Cilj je javnih rasprava dobiti povratnu informaciju organizacija civilnoga društva o preprekama i izazovima razvoja civilnoga društva u novom četverogodišnjem razdoblju, uz osvrt na provedbu aktualne Nacionalne strategije. Javne rasprave predstavljaju početak procesa izrade nove Nacionalne strategije koji će se nastaviti dodatnim tematskim raspravama tijekom 2016. godine. Proces će biti okončan internetskim savjetovanjem te usvajanjem Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva u razdoblju od 2017. do 2021. godine u 2017. godini.

Na javnoj raspravi u Splitu predstavnice Ureda za udruge, Vesna Lendić Kasalo, zamjenica ravnatelja, Stela Fišer Marković, voditeljica odjela i Darija Marić, savjetnica, predstavile su dosadašnji napredak u provedbi aktualne Nacionalne strategije za razdoblje od 2012. do 2106. godine te razgovarale s predstavnicima organizacija civilnoga društva o aktualnim izazovima s kojima se susreću te mogućim prioritetima u novoj Nacionalnoj strategiji za naredno razdoblje. Na raspravi je sudjelovalo 28 predstavnika organizacija civilnoga društva.