Udruga Dyxy: Županijska udruga za djecu i mlade s teškoćama čitanja, pisanja i učenja, otvorila je svoja vrata za nove korisnike, 18.09.2016. prema rasporedu.

 • Psihološke radionice:
  ponedjeljkom od 16,30 – 18,00 sati, prvi i treći ponedjeljk u mjesecu (Antonija Peroš, dipl psih)
 • Radionice pomoći u učenju:
  od pon – petka, od 16,00 -18,00 sati (Snježana Jurica, prof + volonteri)
 • Logopedska radionica (popodnevna smjena, individualni rad):
  utorkom od 17,30 – 19,00 sati (Zora Jović, defek.-logoped)
 • Logopedska radionica (jutarnja smjena, grupni rad):
  od 27. 09. utorkom od 9,00 – 10,30; 5. 10. srijeda od 9,00 – 10,30 sati (Ivana Filipović-Grčić,prof.-logoped)
 • Radionice engleskog jezika (popodnevna smjena, grupni rad) :
  srijedom od 16,00 – 17,30 (Katja Grcić, prof) od 01. 11. 2016.
 • Grupna logopedska radionica
  četvrtkom od 16,00 – 17,30 (Slavica Sumić, prof.-logoped)
 • Kreativne radionice
  petkom po dogovoru (Nikolina Serezlija)

Udruga Dyxy radi kroz sljedeće radionice:

 • logopedska radionica u kojima se pruža pomoć djeci s teškoćama jezičnog spektra (disleksija, dislalija, diskalkulija, disgrafija,grafomotorička disfunkcija….)
 • radionice pomoći u učenju iz svih predmeta
 • psihološke radionice
 • radionica engleskog jezika: „English play and learn“
 • kreativne radionice: likovna, dramska i filmska

U Udruzi kao stručni suradnici rade logopedi-profesori, profesori i psiholog sa dugogodišnjim iskustvom rada sa učenicima sa specifičnim teškoćama. Za sve dodatne informacije nazvati broj 098 1380693 ili doći u prostorije Udruge Dyxy, Matoševa 29 (Kotar Spinut) od 16,00 – 19,00 sati.