dyxy-vijest

Dr sc. Darko Hren (nositelj kolegija Pedagoška psihologija ) dogovorio je suradnju s Udrugom Dyxy da studenti kroz radionice Udruge nauče više o specifičnim teškoćama učenja.
Tijekom nastave iz kolegija Pedagoška psihologija II, studenti druge godine Integriranog učiteljskog studija, izraditi će seminarski zadatak na temu sudjelovanja u radu s djecom s teškoćama učenja koji su korisnici Udruge Dyxy. Studenti će provesti najmanje 15 sati volonterskog rada u radu s djecom pod supervizijom voditeljice programa, prof. Snježane Jurice.

Tijekom volontiranja upoznati će se sa specifičnim teškoćama jezičnog spektra kao što su disleksija, disgrafija, diskalkulija, grafomotorička disfunkcija, dislalija, ADHD….kao i s teškoćama učenja. Naučiti će kako djecu s teškoćama prepoznati i kako im pomoći.

Održano je i prvo teoretsko predavanje, 25. 10. 2016. u prostorijama Kotara Spinut, na kojem je predsjednica Udruge,Meri Butirić prisutne upoznala kako je nastala Udruga Dyxy i predstavila im je rad Udruge. Logoped-profesor Mirjana Mamić govorila je o specifičnim teškoćama jezičnog spektra, dok ih je Fadila Zoranić, pedagoginja,stručna suradnica Osnovne škole Spinut upoznala s Pravilnicima i mogućnostima prilagodbe nastavnog procesa za djecu s teškoćama. Na kraju ih je voditeljica projekta i mentorica Snježan Jurica, stručna suradnica i voditeljica radionica pomoći u učenju, upoznala kako se u Udruzi Dyxy pomaže djeci da savladaju školsko gradivo.