Maja Perkušić –čović i Dajana Knežević, logopedi-profesori održale su predavanje 22. 03. 2018. god. s početkom u 18, 00 sati u OŠ Meje na temu: Primjena neurofeedback terapije u radu s djecom s teškoćama. Nakon predavanja razvila se diskusija gdje su roditelji i nastavnici postavljali brojna pitanja vezano uz temu predavanja.

Powered by: Ministarstvo za demografiju, mlade i socijalnu politiku