Danas je održana prva radionica primjene tehnike asocijativnih karata koja se koristi u psihosocijalnom i savjetodavnom radu. Radionicu je držala Sara Bojić, pedagog, studentima Filozofskog fakulteta u Splitu, učenicima IV. gimnazije Marko Marulić te mladim članovima Udruge DYXY.
Asocijativne karte potiču kreativnost, samoizražavanje i samospoznaju.  Osoba lakše dolazi u kontakt sa svojim iskustvima, sjećanjima, emocijama i mislima. Studenti i učenici upoznali su s dvije vrste karata: Saga i OH i mogućnostima njihove primjene u različitim kontekstima. „Slobodna igra“, popraćena smijehom,  potaknula je njihovu maštu. Svaki put nakon miješanja karata nastala je nova i neponovljiva priča puna zanimljivih zapleta. Tijekom radionice polaznici su se zabavili i stekli korisna znanja o korištenju tehnike asocijativnih karata koje potiču osobni rast i razvoj ostalih sudionika preko samospoznaje i samoizražavanja.
Radionice asocijativnih karata su nova aktivnost Udruge u sklopu Projekta-Dyxy: Rana detekcija specifičnih teškoća kod djece