KREĆEMO OD 28. 01. 2019. GOD.

Što je neurofeedback?

Terapijska metoda bazirana na praćenju električne aktivnosti mozga (EEG-a) i davanju povratne informacije. Pomoću ove metode analizira se aktivnost moždanih valova koja se zatim pretvara u korisne informacije o tome kako mozak funkcionira. Na taj način se mozak može vidjeti ”u ogledalu”, a s povratnim informacijama poboljšava se njegovo funkcioniranje. Mozak je moguće naučiti samoregulaciji kroz adekvatan trening. Važno je naglasiti da je postupak jednostavan, bezbolan i neinvazivan, nema nikakvog djelovanja električne struje na mozak.

Kako izgleda NFB tretman?

Neurofeedback tretman provodi se na način da dijete ili odrasla osoba udobno smjeste na stolici. Terapeut mu na glavu stavi elektrode pomoću kojih aktivnost njegovog mozga postaje vidljiva na terapeutovom ekranu. Na taj način moždani valovi prate se u realnom vremenu. Dijete za to vrijeme na svom ekranu gleda određeni zanimljivi sadržaj po želji (crtić, igrica ili slično).

Koliko traje?

U početku je potrebno napraviti minimalno 20 treninga NFB-a s dinamikom od 2-3x tjedno. Jedan trening traje 30-45 minuta. Kod složenijih teškoća kao što su poremećaji iz pervazivnog spektra ili neuroloških oštećenja mozga potreban je puno veći broj treninga pa čak i kontinuirani treninzi.

Kod kojih stanja i poremećaja se NFB koristi?

Pozitivni učinci NFBa su zabilježeni kod poremećaja pažnje i hiperaktivnosti, poremećaja iz pervazivnog spektra, epilepsije, tjeskobe i strahova, poteškoća u učenju, poteškoća spavanja, glavobolje, migrene,…Različite teškoće odnosno poremećaji povezani su sa specifičnim obrascima moždane aktivnosti. Radi se o neurološkoj disregulaciji mozga što znači da mozak koristi krive moždane valove, u krivo vrijeme za krivi zadatak. Pomoću NFB metode moguće je trajno promijeniti loše obrasce i naučiti mozak boljem funkcioniranju, te na taj način smanjiti ili ukloniti simptome poremećaja.Primjenom neurofeedback metode kod navedenih poremećaja primjećuje se značajno poboljšanje u socijalnim interakcijama, komunikaciji, pažnji i koncentraciji, emocionalnoj stabilnosti te ponašanju, slušnom procesiranju, govoru i razumijevanju.Neurofeedback se koristi kao nadopuna i nije zamjena za ostale terapije pa tako i lijekove!


 

NEUROFEEDBACK TRETMAN U UDRUZI DYXY KREĆE OD 28. 01. 2019. GOD. PONEDJELJKOM I ČETVRTKOM OD 16,30 U MATOŠEVOJ 29 (GRADSKI KOTAR SPINUT)

( Neurofeedback tim: Antonija Peroš, dipl psiholog; Maja Perkušić Čović, logoped-profesor i Meri Butirić, profesor)

Predbilježbe na mob: 0981380693
e-mail: dyxyudruga@gmail.com
Konzultacije i tretman s educiranim psihologom

Što nam pruža neurofeedback:

  • Ublažavanje specifičnih teškoća čitanja i pisanja ( disleksija, disgrafija, grafomotorička disfunkcija, dislalija, depresija, ADHD…)
  • Poboljšavanje koncentracije pamćenja i učenja
  • Ublažavanje teškoća autističnog spektra