Naša stručna suradnica Sara Bojić sudjelovala je na trodnevnoj 2. međunarodnoj konferenciji „Izazovi u radu s darovitom djecom i mladima“ gdje je vidjela primjere postignuća talentiranih i darovitih pojedinaca u RH.


Pokrenuta je i STEM revolucija za masovno uvođenje BBC micro:bit tehnologije u hrvatske škole koja polako dovodi do reforme školstva u praksi. Naglasak konferencije bio je na jednakosti prilika za svu djecu! Važno je da svako dijete dobije primjerak najmodernije tehnologije i pripadajuću edukaciju! 💪