Naša pedagoginja Sara Bojić krenula je na edukaciju „Senzorna integracija prema Ayres u pedagogiji – SIAT za odgojno obrazovne stručnjake u razvojnoj rehabilitaciji„ pri Akademiji za razvojnu rehabilitaciju.  Tijekom usavršavanja polaznica će steći znanja o neurološkoj pozadini poremećaja senzorne integracije i učinkovitom pomaganju djeci s teškoćama senzorne integracije. Dana 7.6-8.6.2019. završila je 2. modul od ukupno 7.

Poteškoće senzorne integracije dovode do raznih poteškoća u ponašanju, socijalizaciji, emocionalnoj stabilnosti, koncentraciji, samostalnosti i učenju. Dolazi do problema u ponašanju upravo zbog toga što mozak nije u stanju pravilno obraditi i organizirati tijek senzornih informacija. Vrlo je važno pravovremeno reagirati i djeci pružiti adekvatnu terapiju senzorne integracije jer mozak uspostavlja najviše živčanih veza u ranoj dobi.