Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije tijekom rujna i listopada 2019.godine priredila je novi ciklus obrazovanja pod nazivom „EU ŠKOLA“ – program obrazovanja za upravljanje programima i projektima financiranim iz bespovratnih sredstava Europske Unije.

„EU ŠKOLA“ bila namijenjena jedinicama lokalne samouprave – gradovima i općinama i institucijama sa područja Splitsko-dalmatinske županije koje žele osposobiti svoje zaposlenike konkretnim praktičnim znanjima za pripremu projektne dokumentacije, dobivanje nepovratnih EU sredstava i provedbu projekata sukladno EU pravilima.
Pristupi i metode izvođenja programa zasnivale su se na radu u malim skupinama, individualnom radu s polaznicima, raspravama i praktičnim vježbama u izradi metoda analiza, osmišljavanju projekta i izradi projektnog prijedloga.

Edukacija se provodila kroz četiri modula u ukupnom trajanju od 9 dana u periodu od 18.09.2019. – 4.10.2019. na Filozofskom fakultetu u Splitu.

  • Modul 1 – Uvod u Kohezijsku politiku EU i priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz EU fondova
  • Modul 2 – Vještine upravljanja projektnim ciklusom
  • Modul 3 – Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz EU
  • Modul 4 – Javna nabava u kontekstu korištenja EU fondova (nacionalno zakonodavstvo)

EU ŠKOLI“ je prisustvovala Snježana Jurica, mag.prim.educ., tajnica udruge Dyxy, koordinator volontera i voditeljica radionica pomoći u učenju. Jedno izuzetno iskustvo uz druženje i mnogo novih saznanja. Hvala Jeleni i Gorani na uloženom trudu i razumijevanju na našim stalnim digresijama.