Udruga Dyxy: Županijska udruga za djecu i mlade s teškoćama čitanja, pisanja i učenja, kontinuirano radi na promoviranju volonterstva i umrežavanja s organizacijama civilnog društva te na promoviranju rada Udruge van granica, pa tako postajemo i ambasadori promicanja Lijepe Naše. Udruga Dyxy je potpisnica ugovora o suradnji sa Sveučilištem u Splitu te smo stručna baza budućim učiteljima koji se u Udruzi upoznaju sa specifičnim teškoćama učenja i načinima pomoći djeci, a za uzvrat kao volonteri pomažu djeci u savladavanju školskog gradiva.

Na međunarodnom planu suradnje potpisnici smo ugovora o suradnji sa IWHO organizacijom za voluntarizam koja ima platforme po cijelom svijetu. Mladi po nekoliko mjeseci borave u različitim zemljama, stječu iskustva, pomažu djeci i potrebitima, putuju upoznavajući nove kulture i pomažući gdje treba.

Udruga Dyxy sklopila je ugovor o međusobnoj suradnji s organizacijom IMPACTRIP iz Portugala, koja je koordinator za volontiranje za područje Hrvatske. Prekrasnu suradnju imali smo s mladom volonterkom Anom iz Portugala koja je bila uključena gotovo u kompletan rad Udruge. Pomagala je svugdje gdje je trebalo a za održavanje Volonterskih dana u Splitu napravila je koreografiju i uvježbala djecu triju udruga za zajednički nastup.

Poseban susret koji će dugo ostati u sjećanju svima iz Udruge je dolazak mladog studenta strojarstva iz Japana s boravkom u Kini, Ruy Hiroaki, kojeg su djeca od milja zvala Riky. Riky je svakodnevno u Udruzi djeci pomagao u savladavanju engleskog jezika i održao im je brojna PTT predavanja o Japanu, Kini, samurajima, učio ih japanskom i kineskom pismu. Na kraju smo i mi njemu održali kratko predavanje o Splitu i Hrvatskoj, poklonivši mu sliku Grada u kojem je bio i zauvijek u svima nama ostavio djelić svog osmjeha i velikog srca.