Održan je uvodni sastanak u sklopu kolegija Stručna praksa – DKU na EFST Ekonomski fakultet – Sveučilište u Splitu  uključeno je još  udruga, među kojima je i naša Udruga Dyxy, također i  studenata te naravno mentora  U tijeku provedbe Projekta će studenti  primijeniti svoje ideje i znanja  kako bi unaprijedili rad odabrane udruge i samim tim lokalne zajednice.