Udruga Most je pokrenula inicijativu izrade  socijalno-zdravstvene mape grada Splita.

Mapa sadržava podatke o vrstama usluga i oblicima pomoći koje u domeni socijalne skrbi i zdravstva postoje u našem gradu i koje Grad Split financijski podržava, navedene su ranjive skupine na koje su usluge usmjerene te popis važnih hitnih i help telefona. Među dionicima socijalno-zdravstvene mape grada Splita se nalazi i Udruga Dyxy te su navedeni svi kontakt podaci i aktivnosti koje se u udruzi provode.

Preuzimanja

Mapa 1

Mapa 2