Agencija IPSOS je provela istraživanje putem upitnika koje se provodi u sklopu projekta “Podrška razvoju i širenju rada s mladima u Hrvatskoj” kojeg provodi Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku uz podršku Europskog socijalnog fonda. Kroz projekt će se pokušati povećati razina znanja i informacija o radu s mladima u svrhu podizanja svijesti javnosti o potrebama mladih te važnosti izvaninstitucionalnih usluga koje im se pružaju.

Udruga Dyxy je također sudjelovala u tom istraživanju s obzirom da su među  ciljnim skupinama  s kojima se radi su mladi. Među aktivnostima koje se provode u Udruzi značajno mjesto zauzima rad s volonterima ( srednjoškolcima i studentima). Tijekom volonterskih aktivnosti mladi razvijaju svijest o toleranciji, uvažavanju različitosti, razumijevanju problema određenih društvenih skupina te jačanju integracije učenika s teškoćama. Također tijekom svog rada stječu nova  znanja i socijalne vještina i razvijanju osjećaj korisnosti i pripadnosti koje prati volonterski rad. Udruga Dyxy  edukacijama, predavanjima, savjetima, prisustvovanjima radu logopeda , Neurofeedback terapiji, učestvovanjima u radu logopedskih radionica, kao i u  radionicama  pomoći u učenju te psihološkim,kreativnim radionicama i humanitarnim akcijama, omogućava mladima da sudjeluju u radu s djecom s teškoćama (disleksija, disgrafija, diskalkulija, ADHD, blaži oblici iz spektra autizma, poremećaji u ponašanju i sl.) i s djecom socijalno ugroženih obitelji. Na taj način se direktno uključuju u rad organizacija civilnog društva i stječu dodatna iskustva koja su  značajna srednjoškolcima u odabiru budućih zanimanja , a studentima , budućim pedagoškim djelatnicima  prilika za razvoj njihovih osobnih i stručnih kompetencija i stjecanje iskustva  daljnji profesionalni rad.