Održana je online radionice koja je namijenjene zainteresiranim građanima i relevantnim dionicima kao što su npr. udruge s različitih područja djelovanja, inicijative, privatni sektor i dr. Cilj radionice je povećati kapacitete lokalnih dionika i raditi na prepoznavanju i boljem uključivanju i dogovoru oko provedbe Ciljeva održivog razvoja u Splitu. Radionica se provodi u suradnji s Gradom Splitom u okviru projekta “Oblikovanje fer gradova“ – integriranje Agende 2030. čiji je cilj razrada ciljeva i aktivnosti vezanih za UN-ovu Agendu 2030. (Transformacija našeg svijeta: Agenda 2030. Za održivi razvoj) i provedba ciljeva održivog razvoja (Sustainable development goals – SDGs); kao i podizanje svijesti, poboljšavanje razumijevanja i aktivnija uključenost lokalne samouprave, udruga te građana u identifikaciju ciljeva održivog razvoja relevantnih za lokalno područje. Projektom se promovira ključna uloga aktivne lokalne samouprave i decentralizirane suradnje za doprinos društvenoj, ekonomskoj i okolišnoj dimenziji održivog razvoja. Radionici je prisustvovala predsjednica Udruge Dyxy Meri Butirić, prof.