I ove godine se nastavlja suradnja s Ekonomskim fakultetom u Splitu u sklopu programa Društveno korisnog učenja (DKU) u sklopu kolegija Stručna praksa. Stručna praksa je u izravnoj vezi sa studijem/smjerom, te omogućava stjecanje praktičnih vještina i primjenu stečenih teorijskih znanja, a izvodi se u prihvatnoj organizaciji s kojom Ekonomski fakultet u Splitu ima sklopljen ugovor o izvođenju stručne prakse.

Sastanak DKU mentora o provođenju je održan online. Dogovore su aktivnosti koje će se provoditi kroz stručnu praksu studenata. Sastanku je prisustvovala Snježana Jurica, mag.prim.educ. mentor Udruge Dyxy.