URED REPUBLIKE HRVATSKE , PRAVOBRANITELJ ZA DJECU je u studenome 2020.god.započeo s praksom Zoom sastanaka s djecom i ostvarili niz uspješnih online razgovora s učenicima osnovnih škola i djecom u alternativnoj skrbi. Razgovarali su s njima o dječjim pravima, o tome kako provode slobodno vrijeme, kako se nose s novim pravilima koje je donio koronavirus te imaju li nekih prijedloga o tome kako bi se djeci moglo pomoći da se lakše nose s time. Važna tema bila je i dječje pravo na participaciju — pravo na slobodno izražavanje mišljenja i sudjelovanje u odlučivanju o pitanjima koja su važna za dijete i odnose se na djecu.

Ujedno su predstavili njihov rad i pozvali ih na suradnju u zagovaranju prava djece. Za djecu je to bila prilika i da kažu koliko su zadovoljna uvjetima u svojoj sredini, koje su njihove potrebe i želje te kako vide mogućnosti za poboljšanje dječjih prava i dječjega sudjelovanja u društvu. U zoom sastanku su sudjelovali članovi Udruge Dyxy i razgovarali o svojim iskustvima i pravima.

Zoom sastanak je vodila pravobraniteljica za djecu Helena Pirnat Dragičević, dipl.iur.

Powered by: URED REPUBLIKE HRVATSKE , PRAVOBRANITELJ ZA DJECU