U organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva” Upravljanje volonterima”. Cilj ove radionice je upoznati sudionike s ključnim koracima u pripremi volonterskog programa u njihovoj organizaciji, u skladu s Ciklusom menadžmenta volonterskog programa i njihovim uključivanjem u organizacijski menadžment. Radionica je namijenjena organizacijama koje u svoj rad namjeravaju uključiti volontere ili za organizacije koje već rade s volonterima, a treba im podrška u koordinaciji rada s njima. U radionici je sudjelovala Meri Butirć, prof., predsjednica Udruge DYXY koja je ujedno i koordinator volontera.

Powered by : Nacionalna zaklade za razvoj civilnoga društva