U sklopu Projekta „’Prihvaćanje različitosti – put nenasilne komunikacije među djecom i mladima“ pedagoginja Sara Bojić održala je radionicu u kojoj su djeca osvještavala razlike između nasilne govorne komunikacije (zmijski govor) i nenasilne (žirafski govor). Elementi zmijskog govora – dijagnoza, poricanje odgovornosti, zahtjev. Elementi

žirafskog govora – zapažanja, osjećaji, potrebe, želje. Učenici su razvijali sposobnosti aktivnog slušanja, pažnje i razvijali su osjećaj empatije. Naučili su razliku između govora nenasilja, odnosno govora žirafe, pomaže kako bismo drugima jasno prenijeli poruke, svoje osjećaje, želje ili potrebe.

Svatko od učenika dobio je karticu sa govornom situacijom iz svakodnevnog života koju su trebali odglumiti u paru. Na taj su način uočavali razlike između govora zmije i žirafe. Učenicima su kroz dramsku aktivnost prezentirano da je učenje govora nenasilja dug i dosta spor proces i možemo razlikovati naše osobno učenje i poučavanje drugih.

POWERED BY: MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA I OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE