U sklopu manifestacije HRVATSKA VOLONTIRA naši inozemni volonteri su svakodnevno pomagali u kreativnim radionicama izrađujući predmete koji simboliziraju njihovu državu. Značenje volontera, bez obzira jesu li studenti, srednjoškolci ili iz poslovnog sektora od velikog je značaja za rad Udruge Dyxy. Broj članova se stalno povećava i njihova pomoć olakšava rad s djecom, a posebno značenje imaju inozemni volonteri koji su nas naučili o običajima i načinu života u njihovim zemljama.
Koordinator kampanje je Hrvatski centar za razvoj volonterstva.
Kreativne radionice financijski podupiru Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Središnji državni ured za demografiju i mlade