Stručni suradnici Udruge DYXY su u sklopu Projekta DYXY: SRCE POKREĆE NAŠ SVIJET ( rana detekcija – uspješna prevencija ) su održali on line predavanje na temu Specifične jezične teškoće kod djece.
Disleksija/disgrafija je složeni perceptivni fenomen djela školske djece i odraslih, koja se manifestira nizom teškoća u čitanju, pisanju, percepciji te orijentaciji u vremenu i prostoru. Disleksija pogađa gotovo 5-17.5% djece u školskoj dobi te je jedna od najčešćih poteškoća učenja koja često bude krivo interpretira kao lijenost ili nezainteresiranost za nastavni sadržaj. Pravovremenim detektiranjem djece i njihovim uključivanjem u rad s lopogedom ublažit će se, a neke od teškoća u potpunosti prevladati.
Powered by : Splitsko-dalmatinska županija, Grad Solin