U sklopu Projekta SOS ZA OCD organizirana je još jedna online radionica MODELI UKLJUČIVANJA GRAĐANA U RAD OCD-A. Ciljevi i prioriteti su nastojati doprinijeti rastu OCD-a i osiguravanju društveno-ekonomskog rasta, jačanju kapaciteta OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama na području Slavonije i Dalmacije za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima te doprinosi jačanju kapaciteta OCD-a za neposredni rad u području zapošljavanja, dobrog upravljanja, obrazovanja i socijalne uključenosti na lokalnoj razini. Aktivnostima projekta jačat će se suradnja civilnog i javnog sektora te za kvalitetnije rješavanje kriznih situacija u skladu s potrebama zajednice, što direktno doprinosi unapređenju kvalitete života građana na lokalnim razinama.
Cilj ove radionice je bio upoznati sudionike s terminima: aktivni gađani, demokratska građanska kultura, sektori u društvu. Definiranje uloge, karakteristika, načela rada i vrijednosti OCD-a. Na radionici je sudjelovala Snježana Jurica, mag,prim.educ., tajnica Udruge Dyxy.
Powered by: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva