Na poziv Mirka Armande, asistenta na Odsjeku medicinske edukacije, Medicinskog fakulteta u Splitu stručni suradnici Udruge Dyxy održali su predavanje za studente 28. 11. u 14 sati.
Posebno nas veseli da u godini kad obilježavamo 15 godina rada Udruge sve smo prisutniji kao predavači po osnovnim školama i fakultetima kako bi približili budućim prosvjetnim i zdravstvenim radnicima teškoće kod djece i načine na koje im se može i mora pomoći.

Meri Butirić, predsjednica Udruge govorila je o počecima rada, organizaciji rada kroz radionice i terapije dok su stručni suradnici govorili o svojim područjima djelovanja. Nina Kupusović Majica, logoped, govorila je o prepoznavanju teškoća i načinima pomoći djeci s teškoćama jezičnog spektra kroz logopedske tretmane, Matea Vuković, dipl rehabilitator govorila je o metodama učenja i konkretnim načinima pomoći djeci s teškoćama, dok je Sara Pivac, mag paed. prezentirala senzornu terapiju, za mlađe uzraste, posebno zanimljivu budućim liječnicima. Pridružili su nam se i volonteri iz USA koji pomažu u kreativnim radionicama i pomažu djeci u učenju engleskog jezika.

Naš sada volonter a nekad korisnik usluga Udruge, Antonio Zerdum govorio je što mu znači i danas Udruga, nekad dijete kojemu je trebala pomoć sad pomaže djeci s teškoćama u učenju.
Predavanje je bilo izvrsno posjećeno i studenti su nadamo se naučili nešto novo što će ih možda potaknuti u izboru specijalizacije.