Održana je online radionica Upravljanje projektnim ciklusom i procjena potreba u lokalnoj zajednici ključni su koraci u procesu razvoja i provedbe projekata koji imaju za cilj poboljšanje života u zajednici. Evo osnovnih koraka u tom procesu:
Identifikacija potreba u zajednici: Prvi korak je provesti detaljnu analizu kako bi se identificirale stvarne potrebe u lokalnoj zajednici. Ovo može uključivati istraživanje, ankete, fokusne grupe i druge metode prikupljanja podataka kako bi se utvrdili prioriteti i izazovi s kojima se zajednica suočava. Obuhvatila je planiranje projekta: Nakon identifikacije potreba, slijedi planiranje projekta. To uključuje određivanje ciljeva i ciljnih skupina, definiranje aktivnosti, procjenu resursa potrebnih za provedbu projekta te razmatranje vremenskog okvira i budžeta.Dizajniranje projekta: Dizajniranje projekta obuhvaća detaljnije planiranje aktivnosti, resursa i vremenskih rokova. Također se razmatraju strategije angažmana zajednice, suradnje s relevantnim dionicima i mehanizmi praćenja i evaluacije.
Provedba projekta: Nakon planiranja i dizajniranja, slijedi faza provedbe projekta. Ovo uključuje mobilizaciju resursa, započinjanje aktivnosti i osiguranje da se projekt izvodi u skladu s planom.
Praćenje i evaluacija: Tijekom provedbe projekta važno je redovito pratiti napredak i evaluirati rezultate. Ovo omogućuje prilagodbu strategija ako je potrebno te osigurava da se projekt kreće prema postavljenim ciljevima.Zaključak projekta i održivost: Nakon završetka projekta, važno je provesti evaluaciju kako bi se utvrdilo je li postignut cilj i ostvarena željena promjena u zajednici. Također je važno razmotriti održivost postignutih rezultata i osigurati da se pozitivni utjecaji projekta nastave i nakon završetka financiranja.
Upravljanje projektnim ciklusom i procjena potreba u lokalnoj zajednici ključni su koraci u osiguravanju da projekti budu učinkoviti, relevantni i održivi te da zadovolje stvarne potrebe i ciljeve zajednice.

Radionicu je održala Udruga za razvoj civilnog društva –SMART.

Powered by . Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva