U sklopu projekta “Prevencija vršnjačkog nasilja ŽIVIMO MIR,” nedavno je provedena anketa među učenicima o prisutnosti vršnjačkog nasilja. Nakon analize rezultata, organizirana je prezentacija za učitelje Osnovne škole Dobri( 10.06.2024.god.) i Osnovne škole Meje (27.05.2024.god.), kojoj je prisustvovalo 40 učitelja, što pokazuje visoku zainteresiranost za temu.
Prezentacija je obuhvatila definiciju i oblike vršnjačkog nasilja, statističke podatke iz ankete, te posljedice nasilja za žrtve i nasilnike. Istaknuta je ključna uloga učitelja u prepoznavanju i intervenciji, s naglaskom na praktične savjete za izgradnju sigurne učioničke atmosfere, promicanje nenasilne komunikacije među učenicima, i važnost suradnje s roditeljima.
Praktične sugestije uključivale su programe vršnjačke podrške i edukaciju učenika o empatiji i prijavljivanju nasilja. Učitelji su pozitivno ocijenili prezentaciju i izrazili potrebu za daljnjim edukativnim radionicama. Ovaj događaj naglašava važnost zajedničkih napora u smanjenju vršnjačkog nasilja i stvaranju sigurnijeg školskog okruženja kroz projekt “ŽIVIMO MIR.”
Anketu je napravila i analizirala rezultate Marija Butirić, dipl.psih., a prezentaciju su zajedno napravile Marija Butirić, dipl.psih. i Matea Vuković, mag.prim.educ. i mag.rehab.educ., stručne suradnice Udruge Dyxy.

Powered by : Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Grad Split, Grad Solin