PREVENCIJA NASILJA

PREVENCIJA NASILJA

U sklopu projekta “DYXY: BUDI GLAS, a ne tišina” održana je radionica “Prevenirajmo nasilje” u OŠ Meje datuma 13.5.2022. Kroz edukativne aktivnosti i interaktivno sudjelovanje djece vezano za prepoznavanje vlastitog i tuđeg (nasilnog) ponašanja...
Manifestacija HRVATSKA VOLONTIRA

Manifestacija HRVATSKA VOLONTIRA

U sklopu manifestacije HRVATSKA VOLONTIRA naši inozemni volonteri su svakodnevno pomagali u kreativnim radionicama izrađujući predmete koji simboliziraju njihovu državu. Značenje volontera, bez obzira jesu li studenti, srednjoškolci ili iz poslovnog sektora od velikog...
COLUMBUS AND THE AGE OF EXPLORATION

COLUMBUS AND THE AGE OF EXPLORATION

U sklopu manifestacije HRVATSKA VOLONTIRA naš volonter iz SAD-a, Jeffrey Palmer održao je interesantno predavanje o otkriću Amerike. Naravno, predavanje je bilo na engleskom jeziku. Za djecu je to važno jer su kroz razgovor s njim vježbala komunikaciju na tom jeziku....
Radionice pomoći u učenju

Radionice pomoći u učenju

U sklopu manifestacije HRVATSKA VOLONTIRA održavaju se radionice pomoći u učenju u svladavanju nastavnih sadržaja. Ovo je je samo jedna od svakodnevnih gdje u uključeni učenici nižih i viših razreda osnovne škole. Atmosfera je uvijek vesela i predivno je raditi s...
Predavanje i kreativna radionica

Predavanje i kreativna radionica

U sklopu projekta VOLONTERI: MLADOST-SNAGA -SVJETLOST održano je predavanje o Norveškoj , koje je vodila naša volonterka Stina Sorgard. Nakon predavanja je slijedila kreativna radionica izrade book markera na vikinškom pismu. Predivno je što putem ovog projekta djeca...