slide6

Udruga Dyxy : Županijska udruga za djecu i mlade s teškoćama čitanja, pisanja i učenja, djeluje na području Splitsko-dalmatinske županije, a osnovana je 21. 11. 2007. god. kao udruga građana ( stručnjaka, učitelja, roditelja i drugih ) koji se bave ili zanimaju za specifične teškoće čitanja, pisanja i učenja.

CILJ I MISIJA UDRUGE DYXY: pomoći djeci i mladima s teškoćama čitanja, pisanja i učenja kao i djeci/ mladima bez adekvatne roditeljske skrbi.

UDRUGA DYXY djeluje kroz slijedeće radionice i aktivnosti:

 • logopedske radionice
 • radionice pomoći u učenju
 • pedagoške radionice
 • kreativne radionice ( filmska, dramska i likovna )
 • edukacije i savjetovanja roditelja/skrbnika
 • neurofeedback terapiju ( NFB )
 • organiziranje predavanja, susreta, seminara te drugih oblika razmjene novih iskustava i primjera dobre prakse
 • educiranje učitelja kroz predavanja u odgojno-obrazovnim ustanovama
 • educiranje studenata Sveučilišta u Splitu ( budućih učitelja )
 • nastavna baza za studente Učiteljskog studija Filozofskog fakulteta u Splitu
 • educiranje i informiranje društvene zajednice
 • tiskanje publikacija ( brošura, priručnika, početnica, letaka, graničnika )
 • razvijanje i korištenje dijagnostičkih instrumenata i pomagala
 • educiranje i prihvat volontera
 • suradnje sa sličnim udrugama
 • poticanje istraživačkog rada na području specifičnih teškoća

UDRUGA DYXY organizira radionice, predavanja, seminare, okrugle stolove i savjetovanja te sama učestvuje u sličnim događanjima u organizaciji udruga civilnog društva ili odgojno-obrazovnih ustanova.

Brojnim projektima nastojimo pomoći djeci s specifičnim teškoćama Splitsko-dalmatinske županije kroz radionice i terapije te educirati stručnjake i javnost, utjecati na školski sustav, utjecati na gradske, županijske i državne institucije u svrhu unapređivanja brige za djecu i mlade s teškoćama.

Udruga Dyxy : Županijska udruga za djecu i mlade s teškoćama čitanja, pisanja i učenja
Matoševa 29 ( Gradski kotar Spinut )
21000 S P L I T
Mobitel: 098 1380693, 021 383 277
Žiro račun: Privredna banka Zagreb
IBAN:HR7523400091110308118
OIB:31640618376
e-mail: dyxyudruga@gmail.com
web stranica: www. udruga-dyxy.hr

Kontakti:
Obratiti se:
Predsjednici Udruge: Meri Butirić ( mob 0981380693; e-mail: idamarmeri@gmail.com )
Tajnici Udruge: Snježani Jurici (mob 098 913 2335 ; dyxyudruga@gmail.com)

 

 


Statut udruge

Na temelju članka 13.Zakona o udrugama ( Narodne novine, br. 74/14.) Skupština Udruge Dyxy – udruge za osobe sa teškoćama čitanja,pisanja i učenja na sjednici održanoj 28. 06.2015. god. donijela je STATUT Udruge DYXY – Županijske udruge za djecu i mlade s teškoćama čitanja, pisanja i učenja.

Preuzmite STATUT UDRUGE (PDF 115kb)