Savjeti za učitelje

•  važno je što ranije detektirati poteškoće
•  ostvariti što bolju suradnju s roditeljima
•  pokazati razumijevanje za djetetove teškoće
•  uputiti ga kompetentnom stručnjaku
•  hrabriti, poticati i hvaliti dijete za svaki uspjeh
•  isticati njegova dobra postignuća
•  u radu biti dosljedan
•  pokušati prilagoditi vrijeme rada djeteta
•  koristiti se individualizacijom u radu
•  koristiti načine provjere znanja koje djetetu odgovaraju
•  češće provjeravati znanje po manjim nastavnim cjelinama
•  reducirati utjecaj pisanja na učenje ili pokazivanje znanja
•  prilagoditi zahtjeve za brzinom izvođenja pisanog rada
•  prilagoditi i modificirati volumen pisanog rada
•  dopustiti uporabu dogovorenih skraćenica
•  podijeliti određene zadatke u faze
•  tražiti kvalitetu iznad kvantitete
•  razvijati rad u skupini i suradništvo
•  biti dosljedan u kvalitetnom ispravljanju pogrešaka

Korisno i dobro za dijete bi bilo da sjedi bliže ploči, da učitelj provjeriti je li zapamtilo što ima za domaću zadaću te da pažljivo odredi količinu domaće zadaće i smanji „nepotrebno“ prepisivanje.

Iznimno je važno naglasiti da učitelje ne smije tjerati dijete da glasno čita pred svima u razredu, ako to samo ne želi. Ovakvim postupkom učitelj može dovesti do izrazito fobične reakcije djeteta na čitanje.

Nije potrebno „zacrveniti“ mu pismeni rad različitim negativnim primjedbama, zadavati mu velike domaće zadaće (posebno ne prepisivanje) i stalno tražiti od djeteta da piše urednije (iako se dijete jako trudi i rukopis je čitljiv).

Dijete s disleksijom:

•  umara se puno brže od druge djece
•  mora upotrijebiti puno više pažnje za praćenje školskog sadržaja
•  može pročitati neku riječ na nekoliko pogrešnih načina, a da to ne primijeti
•  može točno pročitati riječ, a da ne razumije što je pročitalo
•  ima dobre i loše dane
•  može imati problem s pamćenjem instrukcija u nizu
•  može se činiti lijeno, a zapravo se teško organizira u izvršavanju svojih školskih obveza
•  obično ima velike teškoće u učenju stranih jezika
•  ne može istodobno slušati i pisati
•  se stalno bori s vremenom
•  može imati lošu sliku o sebi i kao rezultat toga iskazati blaže oblike poremećaja u ponašanju.