Nacionalnu zakladu za razvoj civilnog društva osnovala je Republika Hrvatska 16. listopada 2003.god. Osnovni cilj Zaklade je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj. Zaklada pruža stručnu i financijsku potporu udrugama koje promiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju, građanske inicijative, filantropiju, volonterstvo, koje unapređuju demokratske institucije društva.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, 2018.god. podržala je znatnim sredstvima rad Udruge Dyxy, jer su programi Udruge upravo one aktivnosti koje zagovara i podupire Nacionalna zaklada.