Stručne suradnice Udruge Dyxy: Danijela Matulić, logoped-profesor i Antonia Peroš, diplomirani psiholog održale su predavanje: Rana detekcija specifičnih teškoća kod djece i primjena neurofeedback terapije. Predavanje je održano u prepunoj dvorani Gradske knjižnice Marka Marulića u splitu, 20. 11. 2018. God u 18,00 sati. Predavanje je zaintrigiralo prisutne, posebno novosti kod primjene neurofeedback terapije koja je u Splitu još u početnoj fazi. Znanstvena istraživanja u svijetu govore o revoluciji široke primjene ove neinvazivne terapije ali ima i skepse među samim stručnjacima. Vrijeme će pokazati tko je bio u pravu.