Već tradicionalna Filmska radionica održat će se od 29.11. do 2. 12. 2019. god.u prostorijama Udruge Dyxy s početkom u 17,30 sati. Radionicu vodi mladi filmaš Fran Blažeković, student Akademije dramskih umjetnosti u Zagrebu. Polaznici će učiti o osnovama filmske umjetnosti i specijalnim efektima koje koristi filmska industrija.Otvoreni smo za sve zainteresirane građane i naravno za naše Diksiće.
Na kraju kao i do sada kao rezultat timskog rada izraditi će se film o aktivnostima Udruge Dyxy.