A DI SI TI?

Humanitarna akcija koju provodi Udruga Most kao i svake godine održala se 14. 12. 2019. na Trgu Gaje Bulata. Udruga Ddyxy odazvala se prodajnoj akciji , gdje je sav prihod išao za beskućnike Grada Splita o kojima brine Udruga Most.
Vesela mladost uz puno smijeha i vedrine privlačila je pažnju potencijalnih kupaca.
poseban hit bile su mlade obrtničke snage koje su pružale kompletnu uslugu …frizirajući, masirajući, lakirajući …vidimo se i druge godine,