Udruga DYXY: Županijska udruga za djecu i mlade s teškoćama čitanja, pisanja i učenja djeluje na području Splitsko-dalmatinske županije od 2007. godine. Rad u Udruzi obuhvaća rad s djecom i mladima sa specifičnim poteškoćama (disleksija, disgrafija, diskalkulija, ADHD, poremećaji u ponašanju itd.) i s djecom iz socijalno ugroženih obitelji.

U rad Udruge su uključeni brojni volonteri, ovisno o njihovim obvezama, na kraći i/ili duži vremenski period. U posljednjih nekoliko godina u Udruzi se povećava broj volontera koji pomažu djeci, odnosno članovima Udruge. Dio volontera je fakultetski obrazovan, a ostali su studenti i srednjoškolci.

Tijekom 2017. godine je započeo pilot projekt uključivanja studenata/volontera Filozofskog fakulteta u Splitu u sklopu kolegija Motivacija i socijalizacija u razredu. Tijekom volonterskih aktivnosti mladi studenti/volonteri su imali priliku razvijati razumijevanje za probleme određenih društvenih skupina kojima pripadaju članovi udruge te su bili obuhvaćeni projektom.

S obzirom da je taj pilot projekt pokazao pozitivne rezultate, sklopljen je Ugovor o suradnji sa Sveučilištem u Splitu i Filozofskim fakultetom u Splitu 26.03.2018. godine te je Udruga Dyxy postala nastavna baza Fakulteta u djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja. Povezivanjem znanosti, istraživačkog rada te organiziranjem stručne prakse u Udruzi, studenti Filozofskog fakulteta stječu konkretna praktična znanja i vještine/kompetencije koja će im pomoći u budućem poslu i radu s djecom i mladima.

Udruga Dyxy edukacijama, predavanjima, savjetima, sudjelovanjima u radionicama (logopedskim, pomoći u učenju, psihološkim, pedagoškim i kreativnim), prisustvu Neurofeedback terapiji omogućuje studentima/volonterima da sudjeluju u radu s djecom s poteškoćama (disleksija, disgrafija, diskalkulija , ADHD, poremećaji u ponašanju itd.) i s djecom iz socijalno ugroženih obitelji.

Volonteri djeci pomažu u savladavanju nastavnih sadržaja te na taj način obogaćuju i svoja znanja, iskustva i vještine. Jednako tako rade na stjecanju novih znanja i vještina, učenju socijalnih i komunikacijskih vještina te razvijaju osjećaj korisnosti i pripadnosti koje prati volonterski rad.

Udruga Dyxy također omogućuje studentima:

  • upoznavanje i analiziranje pojavnosti fenomena volontiranja studenata kroz vlastito iskustvo,
  • upoznavanje različitih teorijskih i metodoloških pristupa volontiranja studenata, odnosno učenja zalaganjem u zajednici,
  • razvijanje kod studenata kritičkog i stvaralačkog odnosa prema teoriji i praksi te ih motivirati za inoviranje prakse, odnosno inoviranje i podizanje kvalitete modela suradnje studenata i zajednice,
  • razvijanje socijalne svijesti i empatije.

Putem volontiranja snažnije se povezuje suradnja organizacija civilnog društva i  javnih ustanova na nivou lokalne zajednice, a u svrhu uključivanja mladih kako bi zajednički doprinijeli izgradnji jake, empatične, kohezivne i humane zajednice.

Organizacija volontiranja u izvaninstitucionalnim organizacijama podrazumijeva poticanje civilnog zalaganja u visokom obrazovanju. Također se nameće potreba za povezivanje akademskog znanja s praksom kako bi se doprinijelo stvaranju odgovornih i aktivnih građana koji će osnažiti razvoj zajednice na lokalnoj i nacionalnoj razini. Poruke koji mladi svakodnevno dobivaju iz svog bližeg ili daljnjeg okruženja, a povezane su s utrkom za materijalnim dobitkom, postavljaju pred akademsku zajednicu obvezu uključivanja u sadržaje koji će u procesima opće globalizacije omogućiti mladima pogled na realan život.

Želi se potaknuti preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u segmentima društvenog života koji obuhvaćaju izvaninstitucionalne projekte i aktivnosti.

Volontiranje općenito omogućuje pomoć ljudima i zajednici u kojoj akteri volontiranja žive, razvijanje vlastite osobnosti i vještina, podizanje praga tolerancije na višu razinu, prihvaćanje ljudi s različitim stavovima, opredjeljenjima, karakterima i načinima razmišljanja, sposobnost samostalnog rada i rada u timu, mijenjanje i razvijanje samog sebe, sposobnost prilagodbe novim situacijama i upravljanje informacijama te stvaranje novih poznanstava i prijateljstava.