Covid-19 promijenio je mnogo toga u našim životima. Treba nastaviti dalje, život ne smije biti na čekanju, treba ići naprijed, tražiti nove putove, načine, treba se virusu suprotstaviti SNAGOM ŽIVOTA, ne posustati, ne ga pustiti da ovlada svim našim životnim postignućima.

Udruga Dyxy uvijek je imala tu snagu da traži nove putove i načine rada. kako ne bi naše studente Filozofskog fakulteta zakinuli za nova znanja odlučili smo se na virtualno predavanje ma temu: Disleksija- kako otkriti, kako pomoći u okviru nastave iz kolegija Psihologija motivacije i socijalizacije u razredu .koji se odriava na drugoj godini Integriranog preddiplomskog i diplomskog ueiteljskog studija Filozofskog fakulteta u Splitu

Kako su studenti naša volonterska snaga upoznali smo ih sa mogućnostima volontiranja u zajednici i svim aktivnostima Volonterskog centra Split.

Predavanje je postavljeno na sučelje za učenje na daljinu 20. svibnja do 13. lipnja. Po broju studenata koji su na sučelju pratili predavanje znamo da smo uspjeli napraviti još jedan korak u borbi s COVID-om -19.

Predavanje je održano u sklopu Projekta VOLONTERI: MLADOST-SNAGA-SVJETLOST, financiranog od Ministarstva za demografiju, mlade i socijalnu politiku.