Gimnazijalci su uvijek velika volonterska snaga, uključuju se u brojne aktivnosti Grada Splita i spremni su pomoći kad je to potrebno. Suradnja Udruge Dyxy i Školskog volonterskog kluba IV gimnazije Marko Marulić Split pokazala se kao dragocjena sprega mladosti, mašte, entuzijazma s jedne strane i znanja stručnih suradnika Udruge Dyxy s druge strane. Zajedno možemo puno više i bolje kao što pokazujemo kroz brojne zajedničke aktivnosti.

Da bi još bolje razumjeli i shvatili djecu s teškoćama, a da bi im mogli pomoći, Udruga je pripremila predavanje za gimnazijalce , članove Školskog volonterskog kluba na temu : Disleksija-kako otkriti, kako pomoći .

Uz predavanje o disleksiji gimnazijalci su dobili brojne informacije o volonterskim aktivnostima u organizaciji Volonterskog centra Split.

Virus COVID-19 onemogućio nas je da predavanje održimo javno već smo ga postavili na sučelje za učenje na daljinu  1. lipnja.

Predavanje je održano u sklopu Projekta VOLONTERI.MLADOST-SNAGA-SVJETLOST, financiranog od strane Ministarstva za demografiju, mlade i socijalnu politiku