[VOLONTIRANJE JE WIN-WIN SITUACIJA!
Udruga DYXY kao nastavna baza Sveučilište u Splitu – University of Split omogućava studentima da kroz stručnu praksu ili volontiranje sudjeluju u radu s djecom s poteškoćama (disleksija, disgrafija, diskalkulija, ADHD, poremećaji u ponašanju itd.). Volonteri djeci pomažu u savladavanju nastavnih sadržaja te na taj način obogaćuju i svoja znanja, iskustva i vještine. Saznaj više na linku u opisu profila ako se želite uključiti u rad udruge