U ponedjeljak, 29. lipnja u 16 sati, u auli EFST-a, održano je svečano zatvaranje ovogodišnjeg SP-DKU programa uz prezentaciju rezultata i iskustava. Ekonomski fakultet u Splitu (EFST) je u suradnji s udrugama: Klub mladih Split, udruga osoba sa cerebralnom paralizom „Srce“, udruga MoSt, udruga tjelesnih invalida TOMS i udruga roditelja djece s posebnim potrebama “Naša dica”, početkom 2019. godine, pokrenuo Centar za društveno korisno učenje u sklopu projekta sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda te Ureda za udruge Vlade RH. Cilj Centra je ojačati suradnju između organizacija civilnog društva (OCD) i visokoobrazovnih institucija u zajedničkom rješavanju društvenih problema u zajednici te izgradnji mladih ljudi kao društveno aktivnih i osviještenih građana.

Jedna od aktivnosti Centra je bila razvoj kolegija Stručna praksa-Društveno korisno učenje (SP-DKU), koji se kao izborni predmet upisuje u okviru studijskih programa EFST-a, a izvodi u prihvatnim organizacijama društveno korisnog karaktera. Naime, DKU je nastavna metoda kojom studenti primjenjuju stečena stručna znanja i vještine kroz aktivnosti usmjerene na konkretne potrebe OCD-ova, njihov razvoj i rješavanje specifičnih društvenih problema.

U ovoj akademskoj godini, druga generacija studenata je upisala SP-DKU, u okviru kojeg su obavljali dogovorene aktivnosti za 20 OCD-ova. Svih 42 studenata su uspješno prošli program, usprkos izazovima i restrikcijama nastalih uslijed Covid-19. Svečano zatvaranje SP-DKU programa prilika je čuti iskustva i razgovarati sa sudionicima programa, studentima i mentorima OCD-ova i EFTS-a.

Studentski timovi radili su za sljedeće OCD-ove:

 • udrugu osoba sa cerebralnom paralizom „Srce“
 • udrugu MoSt
 • udrugu tjelesnih invalida TOMS
 • Klub mladih Split
 • 3PSPLIT- udrugu za promicanje poduzetništva i cjeloživotno obrazovanje
 • Aerotehničku udrugu Split
 • udrugu za zaštitu potrošača “Dalmatinski potrošač” Split
 • udrugu „Duga“
 • Udrugu DYXY – Županijsku udrugu za djecu i mlade s teškoćama čitanja, pisanja i učenja
 • KLUB TRUDNICA “BEBA EVA”
 • udrugu roditelja djece s poteškoćama u razvoju Moje dijete Solin
 • udrugu roditelja djece s posebnim potrebama “Naša dica”
 • udrugu za promicanje prirodnih i tehničkih znanosti “Put znanosti”
 • Trogirsku karnevalsku udrugu “RAŠPIN JUTE”
 • Šefove kuhinja mediteranskih i europskih regija
 • Hrvatski Cheerleading savez
 • “Prijatelje kulturne i prirodne baštine Žrnovnice – ŽRVANJ”
 • Županijsku udrugu slijepih Split
 • udrugu za inkluziju “Lastavice”
 • udrugu “NAŠ HAJDUK”

Iznimno smo ponosni na EFST studente i profesore uključene u stručnu praksu DKU, a koji su i u ovoj neobičnoj i izazovnoj situaciji uspjeli realizirati svoje projekte u sklopu rada Centar za društveno korisno učenje čiji je cilj rješavanje društvenih problema u zajednici, te izgradnja mladih ljudi kao društveno aktivnih i osviještenih građana.