U organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava – Hrvatska , održan je jesenski trening za mentore u sklopu Programa mentoriranja u civilnom društvu.Program Prakse u civilnom društvu namijenjen je mladima do 30 godina koji žele steći iskustvo rada u organizacijama civilnog društva i saznati više o specifičnim tematskim područjima kao i tipovima posla koje mogu raditi u udrugama.

Sukladno mogućnostima i tipu organizacija u kojima će mladi dobiti priliku za stjecanje iskustva, budućim praktikantima nude se opcije za učenje i razvoj vještina u području projektnog menadžmenta, vođenja ureda, financija i projektne administracije, komunikacije i PR-a, zagovaranja javnih politika i provođenja treninga, edukacija i radionica.

Ovom prilikom kroz trening za mentore upoznali smo se sa administrativnim i praktičnim dijelom izvođenja programa. U treningu za mentore je sudjelovala Snježana Jurica, mag.prim educ..

Trening za mentore 14.09. 

Projekt Social Innovators financiraju Island, Norveška i Lihtenštajn kroz EEA and Norway Grants Fond za zapošljavanje mladih, a koji provode Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatska, Kulturno Izobraževalno Društvo Pina iz Slovenije, Nacionalna škola menadžmenta iz Bugarske i Østfold University College iz Norveške.