U Udruzi Dyxy povodom Europskog dana jezika naša pedagoginja Sara Bojić održala je predavanje s radionicom za članove udruge. Europski dan jezika se temelji na inicijativi Vijeća Europe od 6. prosinca 2001. godine, a obilježava se 26. rujna. Cilj akcijskog dana je vrjednovanje svih jezika i kultura kao i doprinos osoba koje posjeduju prednosti višejezičnosti, povećanju individualne višejezičnosti i motivaciji ljudi u Europi o doživotnom učenju jezika. Glavni su ciljevi proslave Europskog dana jezika: upozoriti građanstvo na važnost učenja jezika i poticati učenje većega broja jezika da bi se povećala višejezičnost i razumijevanje različitih kultura; promicati bogatu jezičnu i kulturnu raznolikost Europe; poticati cjeloživotno učenje jezika u školi i izvan nje.

 

Powered by Europa direct Split