U Udruzi Dyxy održano je predavanje s radionicama za djecu u sklopu projekta PRIHVAĆANJE RAZLIČITOST – put nenasilne komunikacije među djecom i mladima . Tema predavanja je bila Individualnost, tolerancija i međusobno prihvaćanje. Nakon toga su održane radionice na na temu “Moje emocije” u kojoj je naglasak bio na prepoznavanju emocija kod drugih, te naučiti kako prihvatljivo reagirati na iste.
Cilj prvog dijela radionice “Moje emocije” je bio prepoznavanje vlastitih emocija i povezivanje sa situacijama u kojima se javljaju. A cilj druge radionice “Kako bi se osjećao/la kad. . . ” je bio razvijanje empatije, osvještavanje da različite situacije različito utječu na pojedince.
Predavanje i radionice je održala Sara Bojić, mag.paed.

POWERED BY: MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA I OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE