U sklopu Projekta „Budi glas, a ne tišina“ 26.11.2020. godine pedagoginja Sara Bojić održala je predavanje s radionicom na temu „Vježbanje nenasilnog rješavanja problema“. Na radionici se raspravljalo o konstruktivnim načinima rješavanja sukoba, a djeca su jačala socijalne vještine kroz grupnu interakciju. Neke od bitnih sastavnica socijalnih vještina su: istinsko slušanje, započinjanje i održavanje razgovora, poznavanje vlastitih emocija i emocija drugih, samokontrola, jasno izražavanje želja i potreba, traženje pomoći, pomaganje, uključivanje i kompromis. Na kraju radionice djeca su zajedničkim snagama – dogovaranjem i međusobnim uvažavanjem – izradila „Dyxy-ća“.

Powered by Nato Charity Bazaar, Grad Solin, Grad Split