U sklopu Projekta „’Prihvaćanje različitosti – put nenasilne komunikacije među djecom i mladima“ pedagoginja Sara Bojić je održala radionicu u kojoj se primjenjivala tehnika asocijativnih karata SAGA. Djeca su pomoću asocijacija koje u njima pobuđuju karte stvarala priču. Tom tehnikom potiče se međusobna komunikacija, slušanje i introspekcija. Stimulira se mašta i fantazija te se razvija svijest o sebi. Svako dijete je bio tvorac zanimljive i kreativne priče. Primjerima mogućih situacija na koje se reagira učinkovitom komunikacijom moguće je od učenika očekivati pozitivniju reakciju i smanjivanje pojavnosti neprihvatljiva ponašanja, omogućava kontinuirano učenje učinkovite komunikacije usmjerene na ponašanje a ne osobnost, poticaja na uspoređivanje učenika sa samima sobom a ne s drugima. Te vještine mogu posebno pomoći marginalnim, ranjivim skupinama, djeci s problemima u ponašanju, bilo da su agresivnog ponašanja, bilo da su sklona usamljivanju i socijalnoj izolaciji od vršnjaka, jer im vraćaju vjeru u njih same i odrasle, vraćaju im dostojanstvo, osjećaj poštovanja, ravnopravnosti među djecom.

Powered by MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE