U sklopu Projekta „’Prihvaćanje različitosti – put nenasilne komunikacije među djecom i mladima“ pedagoginja Sara Bojić održala je radionicu na temu” Moja životinja sa super moćima”.Kako su djeca s teškoćama i sama često žrtva nasilja, ova je radionica imala ta cilj potaknuti ih da uvide vlastite unutarnje snage te da iste koriste u različitim životnim aspektima. Također, smo dobili informacije o njihovom unutarnjem svijetu i povećali psihološku otpornost. Svako dijete je izabralo životinju koja za njega ima super moći. Atmosfera je bila zabavna, a odgovori djece su bili jako zanimljivi i kreativni.

Powered by: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike