U udruzi Dyxy u sklopu Projekta „Prihvaćanje različitosti – put nenasilne komunikacije među djecom i mladima” stručna suradnica Sara Bojić, mag.paed. je 20. i 27. svibnja je održala radionice s djecom uz primjenu tehnike asocijativnih karata „OH”. Asocijativne karte stimuliraju maštu i fantaziju, potiču komunikaciju i introspekciju i pomažu u razvijanju svijesti o sebi, a osoba lakše dolazi u kontakt sa svojim iskustvima, sjećanjima, emocijama, mislima i asocijacijama. Karte se nalaze između igre i knjige – one su istovremeno oruđe i igra za djecu u svim životnim situacijama. Svaki snop karata je zasebna jedinica – zajedno su sastavni dijelovi kreativnosti. Svi naslovi se mogu međusobno kombinirati i tako pružaju mnoštvo novih mogućnosti. Na radionici svako dijete je izvlačilo 3 karte na kojima se nalazi slika te 3 karte na kojima se nalazila riječ. Djeca su trebala spojiti sliku s riječju koja ih asocira i objasniti zašto. Na taj način potiče se osobni rast i razvoj djece kroz samoistraživanje i samospoznaju. Kroz radionicu su osvijestili kako je svatko od njih drugačiji i na drugačiji način doživljava svijet oko sebe te razvijali svijest o prihvaćanju različitosti.

POWERED BY MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE