Stručni suradnici Udruge Dyxy su u prostorijama Gradskog kotara Spinut prezentirali i dijelili brošuru ‘Primjena digitalnih metoda u učenju’ koja je stigla je do novih korisnika. Ujedno su se upoznali s digitalnim metodama koje se sve više koriste ne samo u odgojno-obrazovnom sustavu,već i njezina primjenjivosti u svim sferama života. a ujedno ih primjenjuju i stručni suradnici udruge.

Primjena IKT-a u kontekstu jezičnih ili razvojnih teškoća:
automatizacija neke vještine – potrebno mnogo ponavljanja korištenjem različitih strategija
zapamćivanja i pristupanja informacijama – potrebno je prenaučavanje.
Bitno je koristiti multisenzorički pristup (obrada iste informacije kroz više različitih kanala – slušni, vizualni, taktilni, kinestetički).
Dobrobiti za djecu s teškoćama jezično-govorne komunikacije:
omogućuje individualizirani pristup poučavanju učenika – izrada elektroničkih multimedijskih materijala (video-snimke, prezentacije, slike, web-stranice, animacije, aplikacije) koji su organizirani na osobit način, multisenzorički, sistematični i vizualno atraktivni, zahvaljujući Microsoft Office Word alatu: sadržajne prilagodbe – jezičnog pojednostavljivanja teksta,grafičke prilagodbe (veličine teksta, vrstu/font slova, boje pozadine ili proreda).

Učenik s disleksijom može pisati esej na računalu i tako si pomoći s organizacijom strukture eseja i gramatičkom provjerom,programi koji pretvaraju tekst u govor, tj. „čitaju“ s ekrana (smanjuje se kognitivno preopterećenje); pozitivan utjecaj na motivaciju – interaktivni način učenja, a tehnologija je djeci bliska i zanimljiva; razni pretvarači govora u digitalni tekst koji se kasnije može obrađivati (korisno za pisanje bilješki, komentara ili podsjetnika); online alati za izradu mentalnih mapa, strategiju učenja koja je zbog holističkog i vizualnog pristupa učenju izrazito korisna za učenike s disleksijom (Reid, 2016); mogućnost korištenja internetskih izvora za pristup raznim materijalima – tekstovima, jezičnim zadacima, slikama itd.
Izuzetno smo zadovoljni i zahvalni Europe Direct Split na međusobnoj suradnji ne samo na ovom projektu već na obilježavanju ostalih značajnih događanja vezanih za Europsku uniju u kojima su članovi Udruge rado sudjelovali. Nadamo se nastavku uspješne suradnje.

Powered by Europa Direct Split