Udruga Dyxy je i ove godine učestvovala na provedbi programa SP-DKU. U ponedjeljak, 21. lipnja u auli EFST-a, održano je svečano zatvaranje ovogodišnjeg SP-DKU programa uz prezentaciju rezultata i iskustava. Ekonomski fakultet u Splitu (EFST) je u suradnji s udrugama: Klub mladih Split, udruga osoba sa cerebralnom paralizom „Srce“, udruga MoSt, udruga tjelesnih invalida TOMS i udruga roditelja djece s posebnim potrebama “Naša dica”, početkom 2019. godine, pokrenuo Centar za društveno korisno učenje u sklopu projekta sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda te Ureda za udruge Vlade RH. Cilj Centra je ojačati suradnju između organizacija civilnog društva (OCD) i visokoobrazovnih institucija u zajedničkom rješavanju društvenih problema u zajednici te izgradnji mladih ljudi kao društveno aktivnih i osviještenih građana. U ovoj akademskoj godini, treća generacija studenata je upisala SP-DKU te je 56 naših studenata radilo na aktivnostima za 14 lokalnih udruga pod mentorstvom profesora s Ekonomskog fakulteta i voditelja udruga.

Svečano zatvaranje SP-DKU programa je bila prilika čuti iskustva i razgovarati sa sudionicima programa, studentima i mentorima OCD-ova i EFTS-a.

Udruge i njihovi mentori:
– Udruga tjelesnih invalida TOMS, mentori Ivana Mitar-Radan i prof. Marina Lovrinčević
– Udruga osoba s cerebralnom palarizom “Srce”, mentori Neda Nakić i prof. Daniela Garbin Praničević
– 3PSplit – udruga za promicanje poduzetništva, mentori Iva Pavić i prof. Marko Cular
– Udruga za zaštitu potrošaća Dalmatinski Potrošać, mentori Nela Kovačević i prof. Josipa Višić
– Udruga DYXY, mentori Snježana Jurica i prof. Ivana Kursan Milaković
– Aerotehnička udruga Split, mentori prof. Goran Gašparović i prof. Lana Kordić
– Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Moje dijete Solin, mentori Ljubica Milković, Vlatka Vrgoč i prof. Mario Pepur
– Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Naša dica, mentori Ivana Perajica i prof. Ljiljana Najev Cacija
– Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija – ŠKMER, mentori ŠKMER, mentori Elena Propadalo i prof. Snježana Pivac
– Županijska udruga sljepih Split, mentori Ivan Tokić i prof. Želimir Dulčić
– Udruga Naš Hajduk, mentori Darko Čop i prof. Ivana Bilić
– Udruga za promicanje duševnog zdravlja Feniks, mentori Marina Vidović, Julija Antunović i prof. Daša Dragnić
– Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja – HDOI, mentori prof. Danijela Garbin Praničević i prof. Maja Čukušić
– Udruga Sunce, mentori Maja Golem, Margita Radman i prof. Slađana Pavlinović

Powerd by: Grad Split, Grad Solin, Središnji ured za demografiju, Županija splitsko-dalmatinska