U sklopu manifestacije HRVATSKA VOLONTIRA naš volonter iz SAD-a, Jeffrey Palmer održao je interesantno predavanje o otkriću Amerike. Naravno, predavanje je bilo na engleskom jeziku. Za djecu je to važno jer su kroz razgovor s njim vježbala komunikaciju na tom jeziku. Čak neki od djece upravo uče o geografskim otkrićima te je diskusija bila vrlo zanimljiva. Hvala Jeffrey i sretan povratak kući.
Koordinator kampanje je Hrvatski centar za razvoj volonterstva
.
.