U sklopu Mediteranskog festivala knjige, danas ( 30. 09. 2022. god u 11.00 ) se na Gripama predstavila Udruga Dyxy: Županijska ufruga za djecu i mlade s teškoćama čitanja, pisanja i učenja.
Predsjednica Butirić Meri govorila je o počecima rada Udruge, koja je i započela rad okružena knjigama u prostorima Gradske knjižnice Marka Marulića.

Sara Bojić, pedagoginja Udruge govorila je o stilovima učenja i terapiji senzorne integracije. Nina Kupusović, logped-prof govorila je o teškoćama kod djece, kako ih prepoznati i kako im pomoći. Psihologinja Marija Butirić, voditeljica radionica o prevenciji međuvršnjačkog nasilja najavila je dvije radionice “Živimo mir” koje će se u okviru Festivala odraditi na Gripama.

Predstavili smo i naše korisnike i volontere kao i dvije volonterke gošće iz USA.
Iz publike se u interaktivnom razgovoru odgovaralo na brojna pitanja vezana uz konkretan rad Udruge.