Stručne suradnice Udruge Dyxy Mirjana Mamić, mag logoped i Mirjana Puljić Zelenović, mag logoped, održale su predavanje nastavnicima OŠ Blatine na temu kako prepoznati teškoće jezičnog spektra i kako djeci pomoći. Predavanje se održalo u sklopu Projekta DYXY: Srce pokreće naš svijet ( Rana detekcija -uspješna prevencija ).
Udruga Dyxy već 15 god uspješno provodi logopedske terapije, radionice pomoći u učenju, kreativne radionice, pomažući djeci s teškoćama da pronađu svoj optimalni način učenja i da podignu svoje samopouzdanje, kako bi što lakše hvatali korak sa svojim vršnjacima.

Powered by: Grad Split, Splitsko-dalmatinska županija i Grad Solin