Od 05. do 09. prosinca, 2022. god. prostorije Udruge Dyxy Filmska radionica i ove godine održavala se u prostorijama Udruge Dyxy za djecu osnovnoškolskog uzrasta  ( 6-14 god ), pod budnim okom mladog i svestranog režisera Frana Blažekovića. . Djeca su se  upoznala sa filmom i na pristupačan način su im se približili elementi koji ga sačinjavaju. Projekti su zamišljeni tako da se, nakon kratkog teorijskog predavanja i uvoda u kojemu se objašnjava što i kako raditi, polaznicima prepusti samostalan rad, uz podršku po potrebi. Teme su samo sadržane, te tako broj polaznika u grupi može biti fleksibilan. Ove godine  u radionici su se bavili i složenijim konceptima kao što su naracija, okvir/kadar i pažnja. Djeca  posebno vole filmsku radionicu jer im otvara mogućnosti da razigraju maštu i bar na par dana uđu u čarobni svijet kamere, snimanja i filma.

Radionica je osmišljena kako bi djecu osnovnoškolskog uzrasta (6-14 god.) upoznala sa filmom i na pristupačan način im približila elemente koji ga sačinjavaju. Projekti su zamišljeni tako da se, nakon kratkog teorijskog predavanja i uvoda u kojemu se objašnjava što i kako raditi, polaznicima prepusti samostalan rad, uz podršku po potrebi. Teme su samo sadržane, te tako broj polaznika u grupi može biti fleksibilan. Ove godine smo se bavili i složenijim konceptima kao što su naracija, okvir/kadar i pažnja.

Radionicu smo otvorili s raspravom o tome što polaznici gledaju i što ih zanima. Razgovarali smo o naraciji i navodili su primjere iz filmova koje su gledali. Omogućeno im je da rade u grupama ako žele i svakom su podijeljene 3 karte iz igre Dixit. Bogato ilustrirane, neke sa sličnim elementima, ali međusobno potpuno nepovezane. Polaznici su zatim osmislili kratku priču, predložene dužine 5-10 rečenica, i radove prezentirali pred grupom.

Powered by: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Grad Split, Grad Solin